Din bokning

  Huvudresenär

  Detalj om din anmälan


  JaNej


  JaNej


  JaNej


  JaNej

  Skadeersättning

  Om du har betalt din resa med VISA/Mastercard återbetalas summan till samma kort.

  Läkarintyg

  • Läkarintyg ska utfärdas av legitimerad och ojävig läkare.

  • Av läkarintyget ska framgå att läkaren uttryckligen avråder från resa.

  • Dessutom ska läkarintyget innehålla uppgi er om diagnos, datum för första behandling eller undersökning samt
   datum för den behandling eller undersökning som ligger till grund för läkarens avrådan till resa.