Din bokning

Huvudresenär

Detalj om din anmälan


JaNej

JaNej

JaNej

JaNej

Skadeersättning

Om du har betalt din resa med VISA/Mastercard återbetalas summan till samma kort.

Läkarintyg

  • Läkarintyg ska utfärdas av legitimerad och ojävig läkare.
  • Av läkarintyget ska framgå att läkaren uttryckligen avråder från resa.
  • Dessutom ska läkarintyget innehålla uppgi er om diagnos, datum för första behandling eller undersökning samt
    datum för den behandling eller undersökning som ligger till grund för läkarens avrådan till resa.