Denna resa omfattas av delbetalning, vilket innebär att du endast gör en delbetalning av resans totala pris vid bokningstillfället. Slutbetalning skall sedan vara oss tillhanda senast det antal dagar före avresan som anges i betalningsreglerna.

På vissa resor utgår en administrationsavgift, denna anges i så fall i betalningsreglerna.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid utebliven slutbetalning kommer resan att avbokas och avbeställningsavgift enligt Paketreselagen kommer att debiteras.

Oavsett betalningsmetod blir du bunden av reseavtalet såsom om du erlagt 100% av resans pris i bokningsögonblicket.